Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Joseph DIONGREarchitect1911

J. TALPEbeeldhouwer1911

Stijlen

Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20476
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in neorenaissancestijl, n.o.v. architect Joseph Diongre en beeldhouwer J. Talpe (gesigneerd rechts van de deur), 1911. Won de gouden medaille in de gevelwedstrijd van Schaarbeek van 1911-1912.

Drie bouwlagen in oranjekleurige baksteen en rijk aangewende witstenen elementen. Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in de eerste twee bouwlagen; één muuropening in de laatste. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met moneelStenen vensterstijl., enkel of dubbel kruisraam; sommige monelenStenen vensterstijl. en stijlen als bewerkte pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Deur met verzorgde omlijsting, onder mascaronGehouwen versiering onder de vorm van een (fantastisch) mensen- of dierenmasker. en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met hoge consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en paneel versierd met een ovale cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. geflankeerd door hoorns des overvloedsGedraaide hoorn met bloemen, vruchten en andere voorwerpen gevuld om overvloed te symboliseren.. ImpostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met een frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. met cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd.. VensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping gevat in een rondbogige arcadeEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn.. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de eerste verdieping onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., dat op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. van geringe hoogte. Bewerkt hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met stenen architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden. en friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…).; houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Centrale dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met vleugelstukken en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. met cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd.. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met roedeverdeling bewaard; mooie beglaasde smeedijzeren deur.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 16-44.
GAS/Bulletin communal de Schaerbeek, 1912, p. 512.

Tijdschriften

"Concours de façades de Schaerbeek 1912. Maison, rue Artan, 44", L'Émulation, 1912, pl. XLIII.
"Maison d'habitation, 44, Rue d'Artan, Schaerbeek", Album de la Maison Moderne, 1912, jg. 4, pl. 16.
DE VOS-VAN KLEEF, “Gevelwedstrijden”, De Bouwgids, 1912, jg. 4, p. 209.
ISAAC, "Maison rue Artan", Tekhné, 47, 1912, p. 505.
VAN NECK, J., "Le Concours des façades de Schaerbeek", L'Émulation, 1912, p. 57.