Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Jean PIRARTarchitect1908

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 20495
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl, gesigneerd op de sokkel "J(ean). PIRART. 08" en gedateerd "Anno 1908" op een timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. op de tweede verdieping. In datzelfde jaar ontwierp dezelfde architect nr. 138 (zie dit nummer).

Vormt het begin van een homogene huizenrij in dezelfde stijl die eindigt op nr. 142.

Asymmetrische compositie van vier bouwlagen. Gevel in grijsgekleurde baksteen met bewerkte witstenen elementen. Balkons op de eerste twee verdiepingen, dat op de eerste met consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. op pilasterPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Tweelicht op de laatste verdieping. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken.. GietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met geometrisch art-nouveaumotief. Deur vervangen door metalen deur in art-decostijl versierd met Amerikaans glas. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. met roedeverdeling, in de eerste bouwlagen gewijzigd, in de laatste vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 16-134.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid