Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

André JACQMAINarchitect1960

Jules WABBESbinnenhuisarchitect1960

Stijlen

naoorlogs modernisme

Inventaris(sen)

  • Inventaris van het Hedendaags Erfgoed (Urbat - 1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2009-2011

id

Urban : 19544
lees meer

Beschrijving

Standingvol appartementsgebouw in modernistische stijl n.o.v. architect André Jacqmain en ontwerper Jules Wabbes, i.s.m. met Jacques Boccard, 1960.

Gebouwd volgens zelfde principes als het Foncolin-gebouw (Fonds Colonial des Invalidités, 1955-1957), eerste gebouw met zichtbaar skelet, ontworpen door dezelfde architecten maar gesloopt in 2001.

Voortuin. Dragende gevel in architectonische betonlijst. Zes bouwlagen, waarvan hoogste inspringend. Horizontaal geritmeerd door witte banden in gebouchardeerd beton, met elementen in roze marmer. Rijkelijk beglaasd met gevelbrede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. (bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  in natuurkleurige afzelia).
Inkomdeur onder portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert..

Bronnen

Archieven
GAE/DS 34-18.

Publicaties en studies
BURNIAT, P., PUTTEMANS, P., VANDENBREEDEN, J., L'Architecture moderne à Bruxelles, Octogone éd., Brussel – Louvain-la-Neuve, 2000, p. 197.
FERRAN-WABBES, M., Jules Wabbes, 1919-1974. Architecte d'intérieur, La Renaissance du Livre, 2002, p. 38.