Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2007-2009

id

Urban : 19331
lees meer

Beschrijving

Ommuurde tuin met bomen en voormalig landhuis i.o.v. Léopold Wauters, 1856.

Opperstraat 55, opstand, GAE/DS 281-55 (1856).

Oorspronkelijk rechthoekig landhuis van twee bouwlagen met langs de toen pas aangelegde ‘rue Hanset' een lange tuinmuur. In 1881 uitgebreid met aanbouw en brede koetspoort en vermoedelijk toen ook verhoogd met derde bouwlaag. Laatste uitbreiding in verlengde van het gebouw in 1921 door aanbouw met voornamelijk nutsruimtes (keuken, bureau,…).

Opperstraat 55 (foto 2009).

Drie bouwlagen, drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan straatzijde en zijgevel met vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...); paviljoendak. Witstenen benedenverdieping, verdiepingen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. Hardstenen venster- en deuromlijsting; op verdiepingen geriemd. Getande kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Houten luiken slechts bij enkele vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. bewaard.
Straatgevel met vleugeldeur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.; op verdieping centrale vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.. Zware hardstenen koetspoortomlijsting.
Zijgevel met centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.; toegankelijk via treden en bordes1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap. naar rondboogdeur; op eerste verdieping pseudo-serliana. Rechts van toegang soort veranda met grote rondboogvensters (1881). Links gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. aanbouw uit 1921.

Interieur
Opmerkelijke kelder bestaande uit drie opeenvolgende hoge tongewelven (evenwijdig aan de straat).

Benedenverdieping met klassieke hal en trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. met gerecupereerde rococotrappaal. Overige ruimtes in neoclassicistische stijl met parketvloeren. Veranda met mozaïekvloer.
Sobere verdiepingen.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 281-55.