Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Arthur DE RIJCKERarchitect1892

Louis DE RIJCKERaannemer, architect1892

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2007-2009

id [nl]

Urban : 19358
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl op hoek met Langehaagstraat i.o.v. Le Mayeur de Merpres en n.o.v. arch. Arthur en Louis De Rijcker, 1892.

Drie bouwlagen, twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in Opperstraat, hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. en overwegend blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. gevel in Langehaagstraat. Nivellerende sokkel. Benedenverdieping met doorlopende  schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. en hardstenen venster- en deuromlijstingen; afgeronde hoek met dito smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. verdiepingen met versierde vensteromlijstingen. Vijfzijdige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op hoek helaas vervangen door PVC en onder terras met vervangen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Zijgevel met vooruitspringende schoorsteenkanalen, traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en lagere blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. aanbouw.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 281-108.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid