Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Henri MAQUETarchitect1883

Stijlen

Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2007-2009

id

Urban : 19144
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in eclectische stijl met neo-Italiaanse renaissance invloeden door aannemer Henri Deroy en getekend “H.[enri] Maquet, archte”, 1883.

Oorspronkelijk met grote ommuurde tuin met bijgebouwen, maar sinds 1950 ingenomen door huidige nr. 54.

Maakt deel uit van homogene aaneenschakeling van eclectische huizen van nr. 56 tot 60.

Eendrachtstraat 56 tot 60 (foto 2009).

Sinds jaren 1930, hoofdzetel van voormalige Oeuvre Nationale Belge de Défense contre la Tuberculose en werd daartoe in 1938 achteraan uitgebreid met functionalistisch gebouw in gele belvédère-baksteen n.o.v. arch. Ad. Masure. Oorspronkelijke organisatie nu opgesplitst in respectievelijk ‘Vlaamse vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, VRGT' en Fonds des Affections Respiratoires, FARES asbl.

Eendrachtstraat 56, opstand ([i]L’émulation[/i], 1887, pl. 45).

Drie bouwlagen en vier ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevels in Gobertange met hardstenen elementen. Rechthoekige muuropeningen met hardstenen neggen omlijst; op benedenverdieping gebost uitgevoerd en onder hanenkamVlakke samengestelde latei, waarvan de stenen als boogstenen functioneren; in ruime zin slaat de term ook op een boog met een getrapte (pseudo-) boogrug. met zware sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf., venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met onderdorpel op zware consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Op eerste verdieping venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en met balusterborstwering; twee centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) verbonden door hardstenen balkon. In derde bouwlaag lagere venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geriemde omlijsting en vensterleuningLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal.. Hardstenen hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Getande kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Hardstenen attiekbalustrade. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  grotendeels oorspronkelijk.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 76-56.
Tijdschriften
'Œuvres publiées, Maison, rue de la Concorde, à Bruxelles', L'Émulation, 12, 1887, col. 190.
MAQUET, H., 'Maison, r. de la Concorde, Bruxelles (1884)', L'Émulation, 1887, pl. 45-46.