Typologie(ën)

burgerwoning
garage

Ontwerper(s)

Fernand BODSONarchitect1927

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

 • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
 • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
 • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
 • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
 • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

 • Artistiek
 • Esthetisch
 • Historisch
 • Wetenschappelijk
 • Technisch
 • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2007-2009

id

Urban : 18863
lees meer

Beschrijving

Huis en garage in modernistische stijl, n.o.v. architect Fernand Bodson, i.o.v. Etablissements Gilson et Van Nuffel, gespecialiseerd in de verkoop van auto's, 1927.

Het programma bestond in de bouw van een huis aan straatzijde en de uitbreiding van een al bestaande garage.

Hardstenen sokkel. Gevel van twee bouwlagen in baksteen met verdiept voegwerk en elementen in beton. Op benedenverdieping twee deuren, links toegangsdeur en rechts garagepoort naar ateliers in achterhuis; deze poort met schuine hoeken en ijzeren hek. Op verdieping twee trapezoïdale erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. tussen schuin inspringende muurdammen. MansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. met twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , waaronder brede kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., bewaard.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 248-8.