Typologie(ën)

woning
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1903

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id [nl]

Urban : 17890
lees meer

Beschrijving

Huis met voormalige handelsruimte op benedenverdieping in eclectische stijl met art-nouveauelementen n.o.v. arch. Gustave Strauven, 1903.

Vier bouwlagen en op verdiepingen twee gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in rode baksteen met elementen in witte baksteen en hardsteen. Uitstalraam geflankeerd door deuren, die van links leidde vroeger naar de winkel. Verdiepingen uitspringend; hoogste bouwlaag geritmeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. In tweede bouwlaag doorlopende  balkon op drie consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in art-nouveau. In tweede en vierde bouwlaag venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.; in derde bouwlaag getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Fundament van balkon en onderdorpels gegroefd. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met elegante houten consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling vervangen na 1999.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 14991 (1904).

Publicaties en studies
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, p. 160.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven