Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Georges HOBÉarchitect1904

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16423
lees meer

Beschrijving

Grote burgerwoning in eclectische stijl met elementen van de Oostenrijkse architectuur van begin 20e eeuw, n.o.v. arch. George Hobbé, 1904.

Maakt deel uit van fraaie aaneenschakeling van eclectische huizen van nr. 203 tot nr. 211.

Twee eerste bouwlagen in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen., andere bouwlagen in baksteen met hardstenen elementen. Eigenzinnige gevelcompositie:. vier bouwlagen, op benedenverdieping vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), in twee volgende bouwlagen drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en één serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf. onder mijtervormige geveltop. In tweede bouwlaag kleine gebogen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. geflankeerd door twee rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. ErkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond met terras met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in ajourOpengewerkt, voorzien van een stelsel van kleine, decoratieve openingen.. In derde bouwlaag centraal rondboogvenster, geflankeerd door twee rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Muurdammen met witstenen banden. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 51-205.