Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Charles COOMANSarchitect1910

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15505
lees meer

Beschrijving

Twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. huizen volgens spiegelbeeldschema in eclectische stijl n.o.v. arch. Charles COOMANS, 1910.

Oorspronkelijk twee bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. boven hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. (bij nr. 11 verdwenen omwille verhoging met één bouwlaag n.o.v. arch. F. BUNTINX, 1946).
Lijstgevel in baksteen op bewerkte arduinen sokkel met getralied keldervenster. Decoratief gebruik van o.a. hardsteen. Meestal steekboogvensters onder polychrome booglijst en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.; deur met bovenvenster. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. geaccentueerd door ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. tussen stenen postamenten1. Rechthoekig voetstuk van een standbeeld; - 2. Balkvormige stenen bekroning; - 3. Stenen zijstukken van een balkonborstwering. op begane grond en balkon op verdieping.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 1973, 1974 (1910), 2891 (1946).