Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15148
lees meer

Beschrijving

Drie gelijkaardige huizen in eclectische stijl met neoclassicistische inspiratie, XIX d. Nr. 291 uit 1884 met twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), nr. 293 en nr. 295 identiek met telkens drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en drie bouwlagen.

Oorspronkelijk gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. en beschilderde lijstgevel, bewaard bij nr. 293. De andere twee panden met recenter bakstenen parementGevel- of muurbekleding., nr. 291 verhoogd (n.o.v. arch. F. DE SAEGER, 1960). Arduinen sokkel met keldervensters.

Nr. 293. Begane grond met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren., verlicht door rechthoekige muuropeningen. Op verdieping steekboogvensters in geprofileerde omlijsting met guirlandesleutel, panelen, al dan niet met neuten op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Op bel-étage centraal balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met ijzeren leuning. "Klassiek" entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.. ZadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 96929 (1884), Inschr. Reg. 1010 (1960).