Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Jean DIERICKXarchitect1913

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14731
lees meer

Beschrijving

Woning in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. volgens bouwaanvraag van 1913 n.o.v. arch. J. DIERICKX.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder pannen zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Lijstgevel in baksteen, simili-arduin en -natuursteen. Steekboogvensters in de eerste en derde bouwlaag ; rondboogvensters in de tweede bouwlaag. Begane grond met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. ; muuropeningen ingeschreven in korfbogenBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. op geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. ; rechts inrijpoort met oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster. en bovenvenster. Op bel-etage muuropeningen tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. die entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. schragen ; geprofileerd boogfront, sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf., ijzeren vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal. in zijtraveeën en centraal balkon op twee bewerkte voluutconsoles. Op laatste verdieping venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geringdeVoorzien van een fijne, horizontale band. stijlen, waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. en visgraatmotief. Geriemde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst. op twee bewerkte hoekconsoles.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 4065 (1913).