Typologie(ën)

sociale woonblok

Ontwerper(s)

Jean STILLEMANSingenieur-architect1920

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 13854
lees meer

Beschrijving

Sociale woonblok in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de Etterbeekse Haard n.o.v. architect Jean STILLEMANS, 1920.

Dubbelhuisopstand van vier bouwlagen + attiekverdiepingVerdieping (soms halve verdieping), gelegen net boven de kroonlijst of als terugspringende hoogste verdieping van een gebouw.  en zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder pannen zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Gevel in beige baksteen voor de eerste en laatste bouwlaag en rode baksteen voor de overige verdiepingen op arduinen plint met kelderopeningen. Horizontale geleding door banden in contrasterende kleuren. Middentravee onder puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. ; opeenvolging van vijf steekboogvensters boven rechthoekige ingang. Overige muuropeningen getoogd op uitstekende lekdrempel, panelen met neuten op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. ; op drie eerste verdiepingen ingeschreven in nissen afgewisseld met lisenenDecoratieve, uitspringende, verticale geleding, vaak met andere liseen verbonden door boog(fries). die bovenaan met bogenConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. verbonden zijn. Gekorniste kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst. en houten uitgelengde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief..

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 403 (1920).

Publicaties en studies
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, p. 102.