Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme met pittoresk karakter

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 36888
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in laat-eclectische stijl met cottage-invloeden, 1924.

Maakt deel uit van homogene huizenrij van nr. 191-193 tot 199.

Gevel van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en twee bouwlagen in baksteen met elementen in simili op breukstenenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. plint. Boogvormige of getoogde muuropeningen. Linkertravee met trapezoïdale voorbouw bekroond door terras met houten borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. voor glasdeur. DakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met pseudo-vakwerk. Toegangstravee met deur naast klein ovaalvormig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur., tweelicht op verdieping met blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Bewaard schrijn- en ijzerwerk. Bewaard tuinhekken op breukstenenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. sokkel.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 8102 (1924).