Typologie(ën)

café/brasserie/taverne
woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016-2019

id

Urban : 38902
lees meer

Beschrijving

Hoekhuis met commerciële benedenverdieping, met neoclassicistische inslag, 1882.

Dit vrij goed bewaarde huis is een overblijfsel van de vroegste bebouwing met classicistische inslag die rond 1880 langs het plein ontstond.

Oorspronkelijk bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel van twee bouwlagen met twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan het plein, een hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) naar de ingang van de abdij. Gevels in baksteen met hardstenen elementen. Op de verdieping, naar het plein en op de hoek, doorlopend  balkon met ijzeren borstwering. Toegangsdeur op de hoek. Oorspronkelijke kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Dakkapellen (1939).

Vroeger bevond zich achteraan een feestzaal (1907), die in de jaren 1980 werd gesloopt.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 322 (1882), 10886 (1930), 13966 (1939), 24532 (2010), 25812 (2016); gesloopte feestzaal: 4365 (1907), 6115 (1913).