Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

François VAN MEULECOMarchitect1925

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29084
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., gesigneerd en gedateerd in de plint «F. [rançois] VAN MEULECOM / ARCHITECTE 1925».

Asymmetrische opstand. Bruingekleurde bakstenen gevel met bepleisterde elementen op hardstenen plint. Korfboogvormige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping, rechthoekig op de verdieping. Deur onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.. Boogvormige erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met drielicht en impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. met glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. in toegangstravee. Bewaard ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met glas-in-loodramen en gekleurd glas, in impostvenstersVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. – vlindermotief – en bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. in latere periode toegevoegd.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 8567 (1925).