Bekijk de weerhouden gebouwenDe Dierenriemstraat begint aan de Albertlaan, kruist de Rodenbachstraat en eindigt in de Marconistraat, waar ze een fraai uitzicht biedt op de gevel van de voormalige fabriek La Magnéto Belge.

De straat hoort bij een van de verkeersassen die werden aangelegd in het kader van het Plan général d’alignement et d’expropriation par zones van de Berkendaalwijk (ir. Désiré Van Ouwenhuysen, 1899), op een terrein gelegen ten westen van de Brugmannlaan, tussen de Alsembergsesteenweg en de Vanderkinderestraat. Dit project maakte deel uit van een veel groter bestemmingsplan dat ook de aanpalende zones op grondgebied Elsene en Ukkel omvatte. De plannen van aanleg werden oorspronkelijk ingediend en gedragen door bankier Georges Brugmann en werden opgesteld door landmeter César Boon (Elsene en Ukkel) en ingenieur Désiré Van Ouwenhuysen (Vorst). Ze werden gezamenlijk goedgekeurd door de gemeenten Elsene, Vorst en Ukkel in 1899 en 1900, en dan vastgelegd bij K.B. van 12.07.1902. Op Vorst is het plan van D. Van Ouwenhuysen het vervolg op het plan dat landmeter César Boon een jaar eerder voor het Elsense deel had ontworpen.

[i]Plan général d’alignement et d’expropriation par zones[/i] van de Berkendaalwijk, K.B. van 12.07.1902 (ir. D. Van Ouwenhuysen), GAV/OW dossier 12 (Brugmannwijk).

De Dierenriemstraat werd in twee grote fases bebouwd: de eerste, rond 1910, had betrekking op het deel tussen de Albertlaan en de Rodenbachstraat, de tweede op de rest van de straat, tijdens de jaren 1920. De bebouwing omvat hoofdzakelijk burgerhuizen en enkele opbrengst- of appartementsgebouwen. De woningen gebouwd rond 1910 vormen mooie huizenrijen die hun grote homogeniteit te danken hebben aan het feit dat ze allemaal tijdens een hele korte periode werden opgetrokken (zie nr.1 tot 11 en nr. 4 tot 20-22). Uit de tweede bouwfase stammen onder meer nr.13 (zie dit nummer) n.o.v. architect Paul Hamesse, en nr.26-28 n.o.v. architect Charles-Henri Thorelle (zie dit nummer). Vermelden we eveneens het appartementsgebouw in art-decostijl gelegen op nr.36, n.o.v. architect-landmeter Gaston Ide (zie dit nummer), of nog dat gelegen op de hoek van de Dierenriemstraat (nr.31-33) en de Rodenbachstraat, ontworpen in 1925 door architect A. De Bondt, maar waarvan de oorspronkelijk commerciële benedenverdieping sterk is gewijzigd en het schrijnwerk vervangen.


Bronnen

Archieven
GAV/OW dossier 12 (Brugmannwijk).
GAV/DS 31-33: 8751 (1925), 19946, 21465 (1993).

Publicaties en studies
DEL MARMOL, B., De Molièrelaan en de Berkendaalwijk, GOB, Brussel, 2002 (Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis, 33).

VERNIERS, L., Histoire de Forest Lez Bruxelles, Brussel, 1949.