Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Victor VAN HAELENarchitect1923

Georges ROOSENBERGarchitect1923

Stijlen

Art deco

Onderzoek en redactie

2005

id

Urban : 17565
lees meer

Beschrijving

Geheel van drie woningen vlg. spiegelbeeldschema n.o.v. arch. Victor Van Haelen & Georges Roosenberg, 1923, i.o.v. aannemer Jules De Waele (zie nr. 17).

Twee bouwlagen en twee verspringende traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevlamde bakstenen gevels met hardstenen elementen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met terugspringend getralied souterrainvenster en getoogd vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op benedenverdieping; in tweede bouwlaag vooruitspringend gevelvlak, steunend op aanzetstenenGeprofileerd of versierd blok (natuur)steen waarop een boog of een strek steunt. van onderliggend vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.; decoratief metselwerk in de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Verspringende toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met getoogde muuropeningen: houten deur met getralied bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. gevat in licht uitstekende omlijsting; vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in eerste bouwlaag in nis met bloktand in borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en klein vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in hoogste bouwlaag. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. boven hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel..

Bronnen

Archieven
GASPW/DS 403 (1923).