Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Adolphe PUISSANTarchitect1908

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 21009
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in eclectische stijl, n.o.v. architect Adolphe Puissant, 1908.

Bepleisterde en beschilderde gevel met imitatievoegen. Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en vijf bouwlagen, de laatste, inspringend, gewijzigd in 1951. In de middelste bouwlagen van de linkertravee, ronde gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras; trapezoïdale voorbouw bekroond door een terras op de rechtertravee. Benedenverdieping met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen). en terugwijkende metalen inrijpoort. Dubbele kruisvenstersVenster, door een moneel en een tussendorpel in vier vlakken verdeeld. op de eerste verdieping, met twee monelenStenen vensterstijl. en pilastervormige stijlen op de tweede. In de laatste bouwlaag, muuropeningen onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.. Attiekbalustrade. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. IJzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. vervangen, met uitzondering van de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in de vierde bouwlaag. Deur bewaard.

Bronnen

Archieven
GASLW/DS 7500 (1951).
AAM/Fonds Adolphe Puissant.