Typologie(ën)

appartementsgebouw
gelijkvloers met handelszaak
kantoorgebouw

Ontwerper(s)

BUAS SUTER ET SUTERarchitect1990

Denis HUMBLETarchitect1990

Stijlen

Neo-Vlaamse renaissance
Postmodernisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Joost-ten-Node (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 10493
lees meer

Beschrijving

Postmodern appartementsgebouw n.o.v. arch. Denis HUMBLET en het architectenbureau BUAS-SUTTER (1990) i.o.v. de NV Nationale Waarborg.
Gesitueerd op de plaats van de magazijnen van de cooperatie "Union économique" waarvan één gebouw in neo-Vlaamse renaissancestijl geïntegreerd werd in het rechter gedeelte van het gebouw.
Het gehele complex beslaat ca 3000 m2 van het woonblok en omvat winkelpuien op de begane grond en appartementen op de verdiepingen. Richting Liefdadigheidsstraat omvat het een tweede pand met kantoorruimte.
Het gebouw herneemt de oorspronkelijke gevelopstand: vijf bouwlagen, waarvan de eerste twee terugwijkend zijn, en tien traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met twee rijen dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is..

Gevel in baksteen, blauwe hardsteen en cement. De begane grond wordt voorafgegaan door een galerij. Het resterende gedeelte van de "Union économique" dateert van 1903 en omvat vier bouwlagen en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Galerij geschraagd door arduinen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. waarin kleinere pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. van originele winkelpui zijn opgenomen. Bovenste twee bouwlagen in rode baksteen horizontaal geleed door banden in witte baksteen en arduin, gedecoreerd met sierankers en panelen op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en voorzien van rondboogvensters. In de derde bouwlaag werden aan de oorspronkelijke gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. muuropeningen postmoderne vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal. toegevoegd.

Bronnen

Archieven
GASJ/DS/OW 9265 (1921), 10354 (1927), 17370 (1990).

Persartikels
« L'immeuble de la Semaine, R. du Vallon 18, L'ancienne « Union économique » transformée en appartements », in: La Libre Belgique, octobre 1992.