Onderzoek en redactie

1997-2004

 

Bekijk de weerhouden gebouwen

Van Waterloosesteenweg naar Overwinningsstraat.

Naam herinnert, net als die van Vlasfabriekstraat, aan aanwezigheid vanaf 1837 van vlasfabriek Société Anonyme pour la filature des lins et d'étoupes à la mécanique. Fabriek met 1200 arbeiders, sloot deuren na twee opeenvolgende ontploffingen van stoomketel (1870 en 1872).
Tussen fabriek en Waterloosesteenweg bevond zich een waterbekken, restant van voormalige spuidok van tweede stadsomwalling. Dit bekken werd gevoed en opgewarmd door water van fabrieksstoomketels en werd als zwemschool gebruikt, zogenaamde ‘Bassin Snoeck' en was toegankelijk vanaf Waterloosesteenweg via doodlopende ‘Vantomme' - steeg.

Straat op voormalige terreinen van spinnerij, geopend in 1884. Bekken opgevuld in 1905 en vervangen door zwembad in Wipstraat.

Bebouwd tussen 1887 en 1905 met huizen in eclectische stijl of met neoclassicistische inslag.

Niet geselecteerde nr.: 2 en Waterloosesteenweg nr. 24a: opbrengsthuis met winkelpui n.o.v. arch. Paul Doms (volgens De Keyser, G., 1996), 1958, ter vervanging van hoekhuis van 1887; 3: huis, voorheen in neoclassicistische stijl, 1887, met bouwlaag verhoogd (1927) en heden bepleisterd met schijnvoegen; 8: huis, voorheen in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Hubert De Kock, 1898, brikettenbekleding (1964); 9: zie nr. 5, 7; 14: huis met neoclassicistische inslag, 1896, heden gedecapeerd; 16: huis met neoclassicistische inslag, 1902, bepleisterd met schijnvoegen; 21: huis in eclectische stijl, 1905, met één bouwlaag verhoogd (1936); 22: zie Overwinningsstraat nr. 19.

Bronnen

Publicaties en studies
BERNIER, F., Monographie de Saint-Gilles-lez-Bruxelles, P. Weissenbruch, Brussel, 1904, pp. 49-50.
Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles, Etterbeek, Archives d'Architecture Moderne, Brussel, 1980-1982, fiche 55.
Vie économique à Saint-Gilles…des origines à demain, Syndicat d'initiative de Saint-Gilles, 1993, pp. 35, 36.
Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 2: 1703 (1887), 18 (1958); 3: 1751 (1887), 175 (1927); 8: 1350 (1898), 10 (1964); 14: 696 (1896); 16: 211 (1902); 21: 185 (1905), 291 (1936).