Onderzoek en redactie

1997-2004

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
Van kruispunt met Stenen Kruisstraat, Schotlandstraat, Metaalstraat en Bordeauxstraat naar Moricharplein. NO-ZW verloop aangelegd bij K.B. van 05.12.1862 en aanvankelijk doorlopend tot aan Waterloosesteenweg; laatste straatstuk naderhand Lyceumstraat genoemd. Straat dankt zijn naam aan stad in Noord-Italië.

Tussen Stenen Kruisstraat en Overwinningsstraat bebouwd tussen 1872 en 1898. Rest van straat bebouwd tussen 1882 en 1905, op door gemeente onteigende terreinen bij K.B. van 13.07.1882.

Oorspronkelijk bebouwing met huizen in eclectische stijl met polychroom parement en huizen in neoclassicistische stijl, die echter doorgaans hun oorspronkelijk karakter verloren hebben. Straat verfraaid dankzij aanwezigheid van het beschermde Pelgrimshuis (1905–1927) en het omgevend Baron Pierre Pauluspark (zie nr. 69).

Niet geselecteerde nr.: 2: huis in neoclassicistische stijl, 1879; verbouwd en herbepleisterd; 3: huis, 1884 op doorlopend perceel met tweede gevel in Metaalstraat nr. 53; heden beschilderde bakstenen gevels versierd met ankers; in Parmastraat winkelpui (1964) met puilijst in mozaïek en gesigneerd “A. Leunen, Bruxelles”; 5: huis in neoclassicistische stijl, 1873; met briketten bekleed (1964); 6: huis in neoclassicistische stijl, 1874; gecementeerd (1929) en naderhand voorzien van mansardedak; 7: huis in neoclassicistische stijl, 1876; heden met briketten bekleed en met winkelpui (1911); 8: huis in neoclassicistische stijl, 1876; verbouwd en gecementeerd; 9: huis in neoclassicistische stijl, 1876; heden met briketten bekleed; 10: huis in neoclassicistische stijl, 1876; heden gecementeerd; 11: huis in neoclassicistische stijl door ondernemers gebroeders Watticant en De Chef, 1887; heden gecementeerd; winkelpui (1933) met bovenlicht met art deco glas-in-lood; 12: voormalige loods (1886) verbouwd tot huis (1887); heden volledig gewijzigd; 14: opbrengsthuis in neoclassicistische stijl, 1898; heden gecementeerd; 18-24: appartementsgebouw in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Jean-Joseph De Wit; hardstenen benedenverdieping met drie winkelpuien; 21-23: klein gebouw bestemd als garage n.o.v. arch. G. Morael, 1925; 25: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Jean Maelschalck, 1898; winkelpui (1935); 27: huis in neoclassicistische stijl, 1874, met briketten bekleed (1951); 29: huis in neoclassicistische stijl, 1872; heden onder mansarde en bekleed met briketten (1946); 31: huis in neoclassicistische stijl, 1872 (volgens De Keyser, G., 1996); heden met briketten bekleed en winkelpui met afgeronde uitstalramen; 32: huis in eclectische stijl, 1876; met één bouwlaag verhoogd (1957); 33: huis in neoclassicistische stijl, 1874; heden gecementeerd; 35: huis in neoclassicistische stijl, 1876; naderhand met één bouwlaag verhoogd; 36: huis in neoclassicistische stijl, 1872; naderhand voorzien van mansardedak; 37: huis met neoclassicistische inslag n.o.v. arch. Jean-Baptiste Paul, 1896; met twee bouwlagen verhoogd, eerste maal 1909; 38: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. J. Grandmaison, 1876, in ensemble met Overwinningsstraat nr. 114; 40-40a: hoekhuis in neoclassicistische stijl, 1887 (volgens De Keyser, G., 1996); 41: huis in neoclassicistische stijl, 1885; naderhand met één bouwlaag verhoogd; 45: huis met neoclassicistische inslag, 1885; 47-49: appartementsgebouw in modernistische stijl n.o.v. arch. Georges Doyen, 1937; ter vervanging van huis van 1892; 52: huis in eclectische stijl, 1886; voorzien van erker met vernieuwd schrijnwerk; 58: appartementsgebouw n.o.v. arch. Gustave Van Damme, 1948; ter vervanging van huis; 60: huis in neoclassicistische stijl, 1885; hardstenen benedenverdieping; heden gedeeltelijk gecementeerd en met briketten bekleed; 62: hoekhuis in neoclassicistische stijl, 1886; heden met briketten bekleed; in ensemble met Witte-Bergstraat nr. 2; 64 en Witte-Bergstraat nr. 1: hoekgebouw, 1900, met gedecapeerde gevel; 88: huis in neoclassicistische stijl n.o.v. arch. Jules Munster, 1902; gedecapeerd.

Bronnen

Archieven van de niet geselecteerde nr.
GASG/DS 2: 4478 (1879); 3 en Metaalstraat nr. 53: 615 (1884), 87 (1964); 5: 2142 (1873), – (1964); 6: 2584 (1874), 513 (1929); 7: 3788 (1876), 338 (1911); 8: 3407 (1876); 9: 3707 (1876); 10: 3866 (1876); 11: 1731 (1887), 242 (1933); 12: 1463 (1886), 1709 (1887); 14: 1446 (1898); 18-24: 2685 (1890); 21-23: 1899 (1925); 25: 1563 (1898), 256 (1935); 27: 2600 (1874), 46 (1951); 29: 1858 (1872), 132 (1946); 32: 3537 (1876), 52 (1957); 33: 2346 (1874); 35: 3819 (1876); 36: 1804 (1872); 37: 430 (1896), 175 (1909); 38: 3438 (1876); 41: 882 (1885); 45: 204 (1885); 47-49: 2983 (1892), 272 (1937); 52: 1267 (1886); 58: 148 (1948); 60: 793 (1885); 62: 1262 (1886); 64: zie Witte-Bergstraat nr. 1: 2292 (1900); 88: 147 (1902).