Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 5277
lees meer

Beschrijving

Oorspronkelijk huis in neoclassicistische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. n.o.v. arch. Achille André, 1887. Gevel gewijzigd in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. met simili-natuursteen (1923).

Gebogen toegangsdeur met gewelfde tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en inrijpoort, bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw.. Op verdiepingen getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in geprofileerde omlijsting. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. tussen kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.,. In tweede bouwlaag gewelfde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op bewerkt lampetNeerwaartse beëindiging, afhangende versiering als aanzet van een balkon of erker., bekroond door kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met keellijst. Mooi schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , afgeronde profielen.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 1689 (1887), 74 (1923).