Onderzoek en redactie

2010-2012

 

Bekijk de weerhouden gebouwen
De Vandenbusschestraat verbindt de elliptische rotonde van de Rogierlaan met de Generaal Eisenhowerlaan. De Paul Devignestraat begint er aan onpare zijde en de Jan Stobbaertslaan kruist ze in het midden.

De straat ligt in de Josaphatwijk, waarvan het stratenplan werd getekend door Octave Houssa, ingenieur der gemeentelijke Openbare Werken, goedgekeurd bij K.B. van 10.02.1902 en definitief goedgekeurd bij K.B. van 21.04.1906, samen met drie andere nieuwe Schaarbeekse wijken – Monrose, Linthout en Monplaisir-Helmet. De straat werd in 1911-1912 aangelegd.

Zoals vaak in de wijk is de naam van de straat een eerbetoon aan een kunstenaar, in dit geval de schilder Jean-Emmanuel Van den Bussche (Antwerpen, 1837 – Bosvoorde, 1908), die in de Rogierlaan woonde. Deze benaming werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 16.07.1907.

Het eerste gedeelte van deze residentiële straat is bebouwd met huizen in eclectische stijl ontworpen tussen 1910 en 1914, zoals nr. 22 (n.o.v. architect Robert Lemaire, 1911) en 56 (n.o.v. architect Louis Kuypers, 1912). Het tweede gedeelte werd hoofdzakelijk tijdens de jaren 1930 bebouwd, vooral met huizen in late eclectische stijl. Vermelden we toch een modernistisch appartementsgebouw, ontworpen in 1937 door architect Louis Tassoul (nr. 43-45). Op de hoek met de Generaal Eisenhowerlaan zijn er twee huizen met invloed van de pittoreske stijl volgens spiegelbeeldschema (zie Vandenbusschestraat nr. 58 - Generaal Eisenhowerlaan nr. 137, alsook Generaal Eisenhowerlaan nr. 139). Op nr. 36 van de straat en nr. 58 van de Jean Stobbaertslaan bevindt zich het Boodschap Instituut, een Nederlandstalige school gevestigd in de gebouwen van de oude school Retraite du Sacré-Coeur. Die werden in eclectische stijl ontworpen door architect Jos. Otto Aloys in 1912 en in 1947 uitgebreid met een kapel en een feestzaal binnen het huizenblok n.o.v. architect Albert Delcorde. In 1933 werd een nieuw gebouw van hetzelfde scholencomplex opgericht in de Josse Impensstraat nr. 125 (zie deze straat), waarin zich nu het Institut de l'Annonciation bevindt.

Zicht in de Vandenbusschestraat met het links het [i]Institut de l’Annonciation[/i] (Kunstenhuis van Schaarbeek/lokaal fonds).

Bronnen

Archieven
GAS/DS 22: 258-22; 36: 149-58; 43-45: 258-43-45; 56: 258-56.
GAS/OW Dénomination des rues III.ACS/OW Classeur enseignement I.
GAS/OW Infrastructuur 229.

Publicaties en studies
FISCHER, F., Notice sur les grands travaux de Schaerbeek (Premier Congrès international et Exposition comparée des Villes), Brussel, Imprimerie Ferdinand Denis, 1913, p. 8 in: Bulletin communal de Schaerbeek, 1913, p. 438.

Kaarten / plannen
HOUSSA, O., Plan n° 4. Boulevard de ceinture – Vallée de Josaphat, 09.1904 (GAS/OW).

Websites
Van den Bussche, Jean Emmanuel.