Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

CHARELSarchitect1908

Stijlen

Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21684
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in neo-Vlaamse renaissanceVlaams renaissance (vanaf 16e eeuw). Stijl die elementen uit de Italiaanse renaissance toepast op de traditionele bak- en zandsteenstijl. De neo-Vlaamse renaissance (ca 1860-1914) grijpt vanuit een nationalistische tendens terug naar de Vlaamse renaissance en haar specifieke ornamentiek. De stijl kenmerkt zich door een polychroom materiaalgebruik en een volumespel d.m.v. erkers, torentjes, trapgevels, enz., n.o.v. de Brugse architect Charels, gedateerd “ANNO 1908” tussen de verdiepingen. Werd bekroond in de gevelwedstrijd van 1908-1909 georganiseerd door de gemeente Schaarbeek.

Vormt het einde van een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, beginnend op nr. 1.

Opstand van drie bouwlagen en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), de eerste als toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., de drie andere met een symmetrische indeling onder imposante trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt.. Gevel in oranjekleurige baksteen met elementen in witsteen van Morlaix. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder latei, de meeste als entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., onder ontlastingsboogBoog boven een venster- of deuropening die druk van het muurwerk op de stijlen afwentelt en zo het linteel ontlast. met diamantkoppenPiramidaal ornament (3 of 4 zijden), onder andere gebruikt in banden en friezen. en klein fantasiemascaron; venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping met moneelStenen vensterstijl., op de verdiepingen met kruisraam. Deur met geriemde omlijsting met volutes onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. en getralied impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Op de verdiepingen, traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder uitkragende topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. op bogenConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. en consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Centraal, stenen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en onder schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde.; borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met rolwerkdecor, uitspringende tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met monelenStenen vensterstijl.. TopgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. met rondbogig vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. omgeven door drie oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster.; vaasvormig topstuk verdwenen. Decor van cartouchesOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd., met tussen de verdiepingen het bouwjaar en ter versiering van de timpaanMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. op het centrale vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van de tweede verdieping. Ankers met krullen. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder tentdak. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard: bespijkerde deur, venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met glas-in-loodramen, behalve op de onderste ramen van de tweede verdieping, vaste panelen in de hogere ramen. Smeedijzeren belstang.

Het huis ligt op een ondiep perceel. Op de benedenverdieping, vooraan een eetkamer en achteraan een keuken. Op de eerste verdieping, op de linkertravee, kabinet, rechts, salon vooraan, slaapkamer achteraan; badkamer en garderobe in bijgebouw. Op de tweede verdieping, kabinet op de twee linkertraveeën, kamer op de twee rechtertraveeën, tweede kamer achteraan; keuken en gardrobe in bijgebouw.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 151-25.

Publicaties en studies
GEMEENTE SCHAARBEEK, Concours de façades, manuscript bewaard in het lokaal fonds van het Huis der Kunsten van Schaarbeek.

Tijdschriften
L'Emulation, 1909, p. 47-48.
Vers l'Art, 1910, pl. 1.