Typologie(ën)

burgerwoning
dokterscabinet - polykliniek

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 22301
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl, i.o.v. een dokter (spreekkamer en wachtzaal op de benedenverdieping) in 1914. In 1946 werd in de tuin een naaiatelier gebouwd (n.o.v. architect F. Schallenberg).

Sluit een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, beginnend bij nr. 11.

Gevel in witsteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen., thans beschilderd. Vier bouwlagen en één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de verdiepingen. Op de benedenverdieping, drie gebogen muuropeningen, met links een inrijpoort. Bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. bekroond door een terras met een opmerkelijke smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Rechthoekige drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. op de verdiepingen. Deur vervangen. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen op de eerste verdieping. Bewaarde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Bronnen

Archieven
GAS/DS 141-31.