Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Édouard COURTENAYarchitect1911

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 20524
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl, n.o.v. architect Édouard Courtenay, 1911.

Drie bouwlagen, symmetrisch op de verdiepingen, in baksteen met elementen in witte baksteen en hardsteen. Rondbogige deur onder langwerpig impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.. Keldervenster en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van de benedenverdieping zijn even breed, gescheiden door een Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt.. In de tweede bouwlaag, rondbogig drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met in baksteen versierde timpanenMonumentaal driehoekig of segmentvormig boogveld, meestal besloten in een fronton; vaak rijkelijk versierd. en centraal Frans balkonBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt.. De kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). vormt een frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en rust op twee paren klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. die in bakstenen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. worden verlengd. Deur en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. bewaard (behalve in de laatste bouwlaag), met bovenlichtenBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling en geel glas. GietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 25-89.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid