Typologie(ën)

opbrengsthuis
werkplaats (ambachtelijk)

Ontwerper(s)

Paul HAMESSEarchitect1908

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20523
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis in geometrische art-nouveaustijl, ontworpen samen met een kopergieterij binnen het huizenblok, n.o.v. architect Paul Hamesse, 1908 (gesigneerd en gedateerd op de sokkel). In 1950 werd het achtergebouw gedeeltelijk gesloopt en hertekend door Paul Hamesse & Frères.

Gevel van twee gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en vier bouwlagen in grijsgekleurde baksteen met hardstenen elementen. Hardstenen sokkel die doorloopt in de kooflijst rond de deur. Brede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.; venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen – behalve dat boven de toegang –vroeger bekroond door een balkon met metalen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. TraveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) tussen kolossale pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., de centrale gekoppeldTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd., bekroond door een gebeeldhouwd topstuk dat de kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met geronde uiteinden doorbreekt. Deur met roedeverdeling bewaard. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 25-82.
Archives d'Architecture Moderne/fonds Paul Hamesse.
“Bois (grande rue au)”, Annuaire du Commerce et de l'Industrie de Belgique, Province de Brabant, Bruxelles et sa banlieue, Brussel, Établissements généraux d'imprimerie, 1910.

Websites
Brussel, stad van architecten - Paul Hamesse