Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Maurice VAN ISACKERarchitect1935-1938

Stijlen

Modernisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id [nl]

Urban : 20692
lees meer

Beschrijving

Tussen Saffierstraat en Smaragdlaan, groot geheel van drie vergelijkbare modernistische appartementsgebouwen, ontworpen in respectievelijk 1938, 1935 en 1936 door architect Maurice Van Isacker voor eigen rekening. Gesigneerd en gedateerd op onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen..

Gevel van negen bouwlagen, laatste terugwijkend, gekenmerkt door rastervormig patroon van verticale bakstenen banden en wit bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. registersVensterstrook in een topgevel., alsook door trapezoïdale uitsprongen met verschillende breedte of behandeld als torentjes op de hoeken. Garagepoorten in de onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen.. Bewaarde metalen glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat.; garagepoorten en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  deels bewaard. Hallen bekleed met zwart en rood marmer of travertijn. Liftkokers Schindler in open schacht bewaard.

Nr. 31. Drie ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) langs de laan, één afgeronde hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw. met inspringende portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met trappenpartij, en vier ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) langs Saffierstraat. Aan weerszijden van de hoek, uitbouw van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met balkons met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..

Nr. 33. Symmetrische gevel met zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), waarvan tweede en vijfde in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Centrale deur onder luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak.. Smeedijzeren hekken van voortuin bewaard en uitgevoerd met art-decomotieven.

Nr. 35. Zes ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) langs de laan, waarvan derde en vijfde in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden. verbonden door balkons met stenen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Toegangsdeur op vierde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op de hoek, vijf ongelijke langs Smaragdlaan.

Smaragdlaan nr. 76. Bijgebouw van twee bouwlagen gebruikt als garage en atelier, terzelfder tijd ontworpen als nr. 35; gewijzigd in huis door de architect in 1939.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 18-31; 18-33; 18-35; 75-76.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid