Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Paul DE VROYEarchitect1959-1960

Stijlen

naoorlogs modernisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2010-2012

id

Urban : 20691
lees meer

Beschrijving

Modernistisch appartementsgebouw, gesigneerd links van de toegang “Paul De Vroye / architecte S.C.A.B.”, 1959-1960.

Symmetrische gevel met acht bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in beschilderd beton, zijposten bekleed met leisteen. Op elke verdieping, doorlopend  balkon met borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van travertijn onder leuning met aluminiumbanden. Tussen vier garagepoorten, toegangsdeur achter portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met twee zuilen bekleed met leisteen. Houten lambriseringWandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen een binnenmuur (vaak het onderste gedeelte ervan); later ook in marmer, stucwerk, … en een vlak van wit keramiek met reliëf versieren een grote beglaasde muuropening die de hal verlicht, met een originele pijlerstructuur waarin de brievenbussen zijn ingewerkt. Houten schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... , deels vervangen. Bewaarde garagepoorten in gevernist hout.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 18-3.

Tijdschriften
“Résidence ‘L'Élysée', à Bruxelles”, La Maison, 10, 1962, pp. 333-334.