Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 15279
lees meer

Beschrijving

Imposant huis in eclectische stijl met art-nouveau-elementen ,1911.

Vier in de hoogte afnemende bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder pannen zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Lijstgevel in witte geëmailleerde baksteen op arduinen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. waarin fraaie vleugeldeur met ijzerwerkVerzameling van alle metalen elementen van een gebouw. en twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met afgeronde hoeken. Doorlopend  korfbogig balkon met stenen plint op twee zware art-nouveauconsoles. Korfbogige muuropeningen met verhoogd buitenboogvlak op lekdrempels met spuwersUitmonding van een goot of waterbekken waarlangs overtollig water wordt afgevoerd.. Bredere centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met korfbogige balkons op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. in het verlende van kordonUitspringende, horizontale geleding over de hele breedte van een gevel, om verdiepingen te markeren of als verlenging van de (lek)dorpels.; ijzeren leuning. Geriemde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., decoratieve baksteenfries. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst. op vier consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Klimmende dakkapelDakkapel met overkapping die in dezelfde richting helt als het dakvlak. met drie rechthoekige lichten, typisch houtwerk.

Bronnen

Archieven
GAEtt./OW 3287 (1911).