Van Jachtlaan naar Elf Novemberlaan.

Korte en rechte straat aangelegd eind XIX, op het zuidelijke deel van de Zavelstraat, die de Sint-Gertrudiskerk met de Kapellestraat verbond (zie Generaal Henrystraat). Tot WO II maakte de straat deel uit van de Korenbloemenstraat (rue des Bluets, zie Kolonel van Gelestraat) waarvan de rooilijn in 1867 werd bepaald.
Haar huidige benaming heeft ze te danken aan Generaal Wangermée (1855-1924), stichter van Elisabethville en vice-gouverneur van Belgisch Kongo.

Het straatbeeld wordt bepaald door eclectische panden uit XXa, meestal met polychrome bakstenen gevels, met twee of drie bouwlagen en twee tot vier traveeën; muuropeningen soms onder I-balk. Tot de meest representatieve panden behoren Nr. 15 (1908), 17-19 (1907), 20, 21-23 (1910) en 22. Voorts Nr. 2 en 4, een ensemble van twee woningen volgens spiegelbeelschema, mogelijk uit 1908. Het einde van de straat wordt gedomineerd door woningen gebouwd tussen 1920 en 1950, dikwijls met drie bouwlagen, zie Nr. 33 (1931, n.o.v. arch. Maurice D'HOND), 34 (1927, n.o.v. arch. Jean FINNÉ) en 40 (1940, n.o.v. arch. Maurice D'HOND) met modernistische inslag, gevel in gele baksteen op blauw betegelde onderbouw met drie bouwlagen en twee traveeën; gestapelde erker in de hoofdtravee, in linkertravee twee oculi.


Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
KB 06.06.1867
GAEtt./OW 3332 (1907), 368 (1908), 1755 (1910), 638 (1927), 8904 (1931), 3765 (1940)
DS Plannen 1898, 1906, 1926.