Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 14757
lees meer

Beschrijving

Ensemble van twee neoclassicistische enkelhuizen met telkens twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken., waarvoor mogelijk bouwaanvraag van 1874.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevels, horizontaal geleed door kordonvormende lekdrempels. Begane grond met twee getraliede keldervensters en drie rechthoekige muuropeningen waarvan links vleugeldeur met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. ; muuropeningen in vlakke omlijsting. Tweede bouwlaag met drie getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. ; centraal deurvenster met balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met ijzeren leuning ; vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal. in de zijtraveeën ; muuropeningen in geriemde omlijsting. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst op klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop.. Twee dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. in het mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 39952 (1874).