Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Albert JEANNINarchitect1904

Stijlen

Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id [nl]

Urban : 16891
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee identieke huizen in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession., gesigneerd en gedateerd ‘A.[lbert] Jeannin. Arcte. 1904.'

Maakt deel uit van een opmerkelijke eclectische huizenrij van nr. 31 tot nr. 47.

Vier bouwlagen en op verdiepingen één traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in witsteen. Elegante stenen erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met gewelfde tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt., bekroond met terras met smeedijzeren bostwering. In hoogste bouwlaag vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met leuning. Gevel verlevendigd door spel van verfijnde reliëfs. Op nr. 39 op benedenverdieping twee koetspoorten, op nr. 41 koetspoort geflankeerd door groot getralied vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... . DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 218-39; 218-41.