Van kruispunt met Elsense Steenweg, Vredestraat, Atheneumstraat en Gewijde Boomstraat naar kruispunt met Keienveldstraat en Eendrachtstraat.

Straat als loodrechte verbinding tussen Vredestraat en Eendrachtstraat aangelegd volgens K.B. van 26.04.1861. Aanvankelijk genoemd naar de Britse prins Albert, gemaal van Koningin Victoria. Straat werd uiteindelijk pas in 1874 geopend als rue de la Paix prolongée. Huidige naam kwam er één jaar later en verwijst naar (geboorte van) prins Albert (08.04.1875), latere Koning der Belgen (1909-1934).

Na voltooiing van straat vrij snel dichtgebouwd met hoofdzakelijk opbrengsthuizen in neoclassicistische stijl. Eerste en meeste bouwaanvragen uit 1876.

Prins Albertstraat, bouwaanvraag voor badhuis, grondplan, GAE/DS 256-niet geklasseerd fonds (1876).

Tussen deze bouwaanvragen ook één voor bouw van badhuis binnen bouwblok (gesloopt). Vanaf 1883 start bouw van kantoren van n.v. Solvay (zie Solvay). In de volgende decennia zal het bedrijf zich aanvankelijk uitbreiden tussen de Prins Albert- en de Koninklijke Prinsstraat, maar later ook aan de overzijde van de Prins Albertstraat zodat ze nu heel het bouwblok binnen de Prins Albert-, Gewijde Boom- en Keienveldstraat in beslag neemt.

Kruispunt van Elsense Steenweg met Gewijde Boomstraat en Prins Albertstraat, foto van vroegere toestand, GAE/DS 256-2-30 (1987).

Oorspronkelijke bebouwing diende vanaf 1958 te verdwijnen voor nieuwbouw en voornamelijk parkeerplaatsen. Later, in 1987, werden de gebouwen op het kruispunt met de Elsense Steenweg, de Prins Albert - en Gewijde Boomstraat gesloopt om plaats te ruimen voor een bronzen buste n.o.v. Victor Rousseau van stichter Ernest Solvay (1838-1922) en een omheind park naar het nieuwe congresgebouw van de n.v. van de oorspronkelijke neoclassicistische opbrengsthuizen resten enkel nog nr. 3 en het geheel nr. 30, in oorsprong geheel van drie opbrengsthuizen, 1891, nu verbouwd tot bedrijfshotel.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW 256.
GAE/DS 256-niet geklasseerd fonds (1876); 3: 256-3; 30: 256-32-34-36-40.

Publicaties en studies
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Porte de Namur, Gemeente Elsene, Brussel, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 7), pp. 20-21.