Typologie(ën)

herenhuis
school
garage

Ontwerper(s)

J. CULOTarchitect1880

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Inventaris van de Industriële Architectuur (AAM - 1980-1982)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Wetenschappelijk
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16675
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in neoclassicistische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., waarschijnlijk n.o.v. arch. J. Culot, die in deze wijk twee gelijkaardige huizen ontwierp (zie Florencestraat 39 en Livornostraat 39), 1880.

In tweede bouwlaag op centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) lichtjes gewelfd balkon en in derde bouwlaag glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat., allebei met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard.

Koetspoort rechts geeft toegang tot groot achterhuis van einde 19e eeuw, n.o.v. arch. Charles-Émile Janlet, gebouwd als pensionaat voor, meestal Engelse, jonge meisjes die hun Frans wilden bijschaven. Deze instelling werd geleid door de familie Mignot-Delstanche. Arthur Mignot was een notabele die actief was in het politieke leven en het gemeentebestuur van Elsene. W.O. I maakte een einde aan de activiteiten van het pensionaat.

Het gebouw werd in de jaren 1920 gebruikt als atelier voor koetswerk van auto's en spoorwegwagons. In 1925 vergroot door arch. George Doyen. In 1948 voorzien van nieuw dak. In 1995 volledig gerenoveerd door arch. Philippe Cuylits.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 69-46.