Bekijk de weerhouden gebouwenRechtlijnige straat van Waterloosesteenweg (La Bascule) naar De Praeterestraat. Vormt een kruispunt met de Sint-Jorisstraat.

Ligt in de wijk van de Abdijstraat die het uiterste punt vormde van de zone van het Plan général d'alignement pour l'ouverture de rues et places sur le territoire compris entre l'avenue de la Cambre et les chaussées de Waterloo et de Charleroi, of het plan van de zogenaamde Tenboswijk, goedgekeurd bij K.B. van 20.02.1864. Haar tracé werd goedgekeurd bij K.B. van 11.04.1898.

De straat werd vroeger Adolphestraat genoemd, naar de voornaam van Adolphe Desmette, eigenaar van het terrein waarop ze werd aangelegd. In 1945 werd ze genoemd naar George Smith Patton (1885-1945), generaal van het Amerikaanse leger tijdens W.O. II.

De homogene bebouwing bestaat vrijwel volledig uit woonhuizen van ca. 1900. Met uitzondering van enkele huizen met neoclassicistische inslag ter hoogte van de Vleurgatsesteenweg, overheerst de eclectische stijl, in sommige gevels met art-nouveauelementen. Aan onpare kant vormen deze huizen in eclectische stijl een bijzonder coherent architecturaal ensemble (zie nr. 21 tot 41) dankzij de herhaling van eenzelfde gevelschema, het materiaalgebruik en de weerkerende decoratieve elementen. De meeste van deze huizen werden ontworpen door architect Grégoire Leblicq fils – die eveneens de ontwerper was van het geheel op nr. 14, 16 en 18 (zie deze nr.). In deze eclectische huizenrij bevinden zich twee opmerkelijke huizen met een pittoresk karakter; ze werden ontworpen door architect Henri Corr (zie nr. 39, 41).
Aan de andere kant van de straat bevindt zich een reeks van vier identieke, kleine huizen (nr. 46 tot 52) die een zekere architecturale kwaliteit bezaten voordat deze door talrijke verbouwingen volledig verloren ging. Dit geheel werd in 1895 ontworpen door architect Henri Van Dievoet in opdracht van weduwe Best.

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925); GAE/OW Q15 Quartier Tenbosch (dozen nr. 11 en 44).
GAE/DS 46: 146-46; 48: 146-48; 50: 146-50; 52: 146-52.

Tijdschriften
HAINAUT, M., ‘Une rue d'Ixelles porte leur nom, 2e partie de H à Z', Mémoire d'Ixelles, 29, 1988, p. 28.