Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Paul HAMESSE & FRÈRESarchitect, architectenbureau1922

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Elsene (DMS-DML - 2005-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2007

id

Urban : 16825
lees meer

Beschrijving

Ensemble van vier art-decowoningen, twee aan twee volgens spiegelbeeldschema, i.o.v. (behalve nr. 36) en n.o.v. de gebroeders Hamesse, 1922.

Twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. SimiliBepleistering ter imitatie van natuursteen. gevels met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. op hardstenen sokkel. ToegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. met T-vormig muuropening bestaande uit centrale deur tussen twee zijvenstertjes, vervolgens vierkant paneel met achthoekig bas-reliëf (voorstelling: vaas met bloemenruiker), in tweede bouwlaag vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. met kruisvormige roedeverdeling en ten slotte kleine dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met breed vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. en dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. onder schouderboog met rondboogvormige glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. naar terras met stenen en centraal opengewerkte borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met glas-in-lood en roeden grotendeels bewaard.

Bronnen

Archieven
GAE/DS 13-30-32-34; 13-36.
AAM, Fonds Paul Hamesse.

Websites
Brussel, stad van architecten - Paul Hamesse