Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Vruntstraat naar Bogaardenstraat. Aloude straat, grotendeels gelegen binnen de eerste stadsomwalling. Oudste noordelijk straatgedeelte tot de Eikstraat, reeds als Stoefstrate vermeld vanaf begin van de 13e eeuw. Zuidelijk straatgedeelte ingevolge een besluit van 1498, in het begin van de 16e eeuw doorgetrokken; aanvankelijk zogenaamde Steenhouwersstraet, later Nieuwstraat, en tot 1853 Nieuwe Karmelietenstraat of Papegaaistraat. Onderbroken door het nieuwe tracé van de Lombardstraat (1908).

Oude pandenindeling nog slechts gedeeltelijk bewaard in het middelste straatgedeelte, cf. vrij groot aantal diephuizen, verschillende met behouden topgevel, of aangepaste lijstgevel en bedaking. Nr. 24 aangepaste oude kern met bewaarde muurankers; nr. 34 breedhuis (1842) met bewaarde klassieke winkelpui, ter vervanging van een 17e eeuws diephuis met halsgevel; nr. 43-45 breedhuis (1857) ter vervanging van een ruim traditioneel 17e eeuws diephuis met trapgevel; nr. 55 aangepast, in kern 17e eeuws diephuis met insteek en afgesnuite bedaking.

Noordelijk straatgedeelte grotendeels ingenomen door het Amigohotel (architect Jacques Cuisinier, 1957-1958) en een kantoorcomplex (architecten M. Lambrichs en P.A. Van Beginne, 1953). Zuidelijk straatgedeelte met enkele laat- en neoclassicistische panden, ter plaatse van het in 1797 gesloopte Lievevrouwbroersklooster (nr. 59 tot 71). Vroeger complex van het farmaceutische bedrijf Christiaens aan het einde van de straat, met grootschalige blokken aan beide straatzijden verbonden door een loopbrug, uit de jaren 1950. Heden vooral in het midden van de straat leidend naar Manneken Pis (zie Eikstraat), op toerisme afgestemde handel met levendig karakter.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 10950 (1842), 10928 (1857).