Bekijk de weerhouden gebouwenVan Koningsstraat naar Onderrichtsstraat. Relatief korte verbindingsstraat daterend van de herstructurering van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, naar ontwerp van architect Antoine Mennessier van 1874. Benaming naar het “Belgisch Staatsblad”, opgericht 16/6/1831 en sinds 1876 gevestigd in Leuvenseweg (nr. 40-42).

Straat deels aangelegd ter plaatse van de vroegere smallere
rue de l’Abricot, oorspronkelijk een gang, in 1796 getrokken doorheen de tuinen van het St.-Goedelekapittel. Heden getuigen nog enkele panden - zij het in aangepaste vorm - van de oudere, 19e eeuwse bebouwing van deze straat, cf. nr. 9 (met simili-parement, vierde bouwlaag en erker van 1920 naar ontwerp van architect O. Simon), nr. 11 (met in 1900 toegevoegde erker en stucdecor) en nr. 13 (met cementen art deco getint decor van ca. 1930). Voorts nog slechts sporadisch oorspronkelijke en voor deze wijk typerende laatste kwart 19e eeuwse bebouwing aan noordzijde (nr. 12 tot 22 werden in 1986 door de Stad onder leiding van architect L. Reyns gereconstrueerd) en inplanting van ruime kantoorgebouwen.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 27482 (1920).