Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1690-1710

L. ANSIAUarchitect1973-1974

Stijlen

Barok
Neotraditioneel

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33698
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Beenhouwersstraat. Diephuis met drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder achteraan afgesnuit zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Barokke verhoogde halsgevelGevel waarvan de geveltop rechthoekig is en geflankeerd wordt door (gebeeldhouwde) vleugel- of klauwstukken. te dateren eind 17e – begin 18e eeuw.

Bakstenen gevel met zandstenen elementen, met rechte muurankers; gecementeerdMet portlandcement bestrijken. met vrijlating van hoekblokken bij restauratie onder leiding van architect L. Ansiau, in 1973-1974.
Verdiepingen met aangepaste rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. voorzien van lekdrempel; doorgetrokken platbandomlijstingen die verdiepte panelen vormen op borstweringen en penanten. Geveltop van twee geledingen aangegeven door waterlijsten en platbanden: rechthoekige vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in eerste geleding, balkgat in tweede en bekronend frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Verbouwde pui.
Zijgevel van vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) + lagere aanbouw van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), met rechte muurankers en onder meer in 1869 aangepaste ordonnantie; gerecupereerde (?) gevelsteen met jaartal “.621”, boven de sokkel.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 14353 (1869), 83368-83369 (1973- 1974).

Websites
BALat KIK-IRPA