De Stapelhuisstraat is een verkeersas in het verlengde van de Dieudonné Lefèvrestraat, die ze vanaf het uiteinde van de Claessensstraat verbindt met de Havenlaan.

De straat werd aangelegd op terreinen gelegen ten noorden van het station Thurn en Taxis die op de plannen van de haveninrichtingen uit
1900 als “voorbehouden voor de handel” waren aangeduid. Deze terreinen, die vanaf de jaren 1910 waren bebouwd met loodsen en andere depots haaks op de Havenlaan, stonden via spoorlijnen rechtstreeks in verbinding met het havenstation. Het ging om een eenvoudige, half-berijdbare weg, tot hij tot straat werd omgevormd bij K.B. van 12.02.1926. Aanvankelijk werd de straat beschouwd als een nieuw deel van de Dieudonné Lefèvrestraat, maar nadien werd ze Stapelhuisstraat gedoopt bij besluit van het College van de Stad Brussel van 13.09.1935.

De oorspronkelijke gebouwen langs de straat zijn vervangen door handelsgebouwen en opslagplaatsen die van rond 1990 dateren. Vermelden we, op de hoek met Claessensstraat, de
in 1925 ingehuldigde voormalige Provinciale Binnenscheepvaartschool (zie Claessensstraat nr. 10-12), en, ertegenover, het in 1973 ontworpen Algemene Administratie van de Douane (zie nr.2-3 Stapelhuisstraat).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/AR straten, doos 20-24, cote 24, nr.17 (13.09.1935).
SAB/OW 65414 (1925).