Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Pierre NETELSarchitect1924

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Onderzoek en redactie

2016-2017

id [nl]

Urban : 37807
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in Beaux-Artsstijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Pierre Netels, 1924.

Dit huis maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij met voortuintjes, van nr.86 tot nr. 150.

Gevel in baksteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. in zandsteen. De meeste muuropeningen onder gedrukte boogBoog waarvan de kromming lager is dan de overeenkomstige rondboog., sommige met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt.. Decor van neggen en guirlandes. Achter een trappenpartij, deur met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. met mascaronGehouwen versiering onder de vorm van een (fantastisch) mensen- of dierenmasker.. OnderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. opengewerkt met de dienstdeur en een garagepoort. Gewelfde gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door een terras met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Bekronende kooflijst. Toegangsdeur onder impostvenster met glas-in-loodraam, de dienstdeur en de garagepoort, alsook het raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. van de eerste twee bouwlagen, bewaard.

Onderbouw van de afsluiting van de achteruitbouwstrook bewaard.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 54328 (1924).