Van Kruidtuinstraat naar Victoria Reginaplantsoen.

Vormde vroeger het laatste deel van de oude Sint-Lazarusstraat waarvan het grootste deel verloren ging bij de aanleg van de Noord-Zuidverbinding.

Tijdens deze werken verdween ook de vroegere Spoorwegstraat die de Brabantstraat met de Groenstraat verbond en waarvan nog enkele - nagenoeg bouwvallige - huisjes aan het Victoria Reginaplantsoen bewaard zijn gebleven. Het was naar aanleiding van deze afbraakwerken dat de gemeenteraad besliste het laatste gedeelte van de Sint-Lazarusstraat om te dopen tot Spoorwegstraat.

Heden bestaat de even zijde hoofdzakelijk uit braakliggende terreinen, de oneven zijde door de achterkant en de bijgebouwen van het IBM-gebouw (Victoria Reginaplantsoen Nr. 1).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
Verzameling postkaarten Dexia Bank