Van Sterreplein (Elsene) naar Waversesteenweg (Etterbeek).
Het project voor de aanleg van een ringlaan rond Brussel, zoals bepaald in het algemeen rooilijnenplan van Victor Besme (1866), werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 1870. Het rooilijnenplan voor het Etterbeekse deel van de laan, met name het stuk tussen de Kroonlaan en de Waversesteenweg, zou pas bij KB van 1890 worden goedgekeurd. Dit deel, de huidige Generaal Jacqueslaan, was voltooid in 1895, onder de naam Militaire laan. Later zou het stuk worden verlengd tot voorbij de Waversesteenweg (zie Louis Schmidtlaan en Sint-Michielslaan).

Haar huidige naam heeft ze te danken aan luitenant-generaal baron Jacques de Dixmude, officier in Kongo (1858-1928).
Op het Etterbeeks gedeelte van de laan bevinden zich twee rijkswachtkazernes, nl. de kazerne luitenant generaal baron de Witte de Haelen en de kazerne majoor Geruzet (Nr. 292 en 294). Buiten de kazernemuren, naast gebouw R van de kazerne de Witte de Haelen, bevindt zich het Transit Hotel (Nr. 290). Het gaat hier om een sobere baksteenconstructie, opgetrokken kort na WO II, met twee bouwlagen en vier brede traveeën onder plat dak. Oorspronkelijk diende dit gebouw als officierenwoning, sinds 1976 wordt het in gebruik genomen door diensten van de rijkswacht.

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
KB 19.03.1890, 06.05.1900
RC 1870, p.18
RPV 1890, p. 251.