Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan T’Kintstraat naar Zennestraat.
Deel uitmakend van een urbanistisch geheel, aangelegd in de jaren 1842 tot 1849, op tot dan onbebouwde terreinen ten westen van de Anderlechtsesteenweg, begrensd door de Kleine Zenne en de Slachthuislaan. Hierbij ontstonden vijf nieuwe, rechtlijnige straten, die in stervorm convergeerden in een rechthoekig plein, aansluitend op het van 1804 daterende tracé van de Zennestraat, met name de Anneessensstraat, T’Kintstraat en Camuselstraat uit oostelijke richting komend van respectievelijk het Bloemenhofplein en de Anderlechtsesteenweg, de Cuerensstraat en Slachthuisstraat uit westelijke richting komend van de Slachthuislaan. De Zennestraat werd vanaf het plein in rechte lijn doorgetrokken tot de Anderlechtsepoort. De wijk werd in de jaren 1840 tot 1860 bebouwd, met een eenvoudige neoclassicistische rijbebouwing van overwegend enkelhuizen.

De korte Anneessensstraat splitst zich halverwege de T’Kintstraat af, geaccentueerd door een kopgebouw. Benaming naar gildedeken Frans Anneessens (1660-1719), onthoofd tijdens het Oostenrijks bewind. Bebouwd vanaf 1850, met een opeenvolging van enkelhuizen met drie bouwlagen en drie traveeën met vlakke lijstgevels als basisbebouwing. Homogeniteit heden verstoord door nieuw aangebrachte bakstenen gevelbekledingen; enkele nieuwbouwflats.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 26199-26201 (1842-1849).