Onderzoek en redactie

1989-1994

 

Bekijk de weerhouden gebouwenVan Antoine Dansaertstraat naar Slotstraat.

 Vroeger Modderstraatje genoemd, van de Vlaamsesteenweg leidend naar den Bummel; huidige benaming sinds 1854. Heterogene bebouwing met neoclassicistische woningen en dominant bedrijfspand; eclectische winkelhuizen, nr. 3-5 en 4-6 (1899, architect H. De Kock), respectievelijk aanleunend bij de hoekgebouwen Antoine Dansaertstraat nr. 176-180 en 170-174.