Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 14115
lees meer

Beschrijving

Eclectisch pand met drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder pannen zadeldakDak met twee hellende dakvlakken., 1910.

Gevel in witte baksteen horizontaal geleed door banden in blauwe hardsteen op arduinen sokkel met twee rechthoekige getraliede keldervensters. Muuropeningen in geprofileerde arduinen omlijsting, getoogd en met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf. op begane grond, onder latei en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. op eerste verdieping, onder latei en waterlijstVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. in laatste bouwlaag. Centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) voorzien van balkons op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; bovenste muuropening onder driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Geriemde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. Arduinen panelenfries. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 1563 (1910).