De urgentie-inventaris van het onroerend erfgoed van de gemeente Koekelberg werd opgemaakt in 2014 en gepubliceerd in 2017. Tussen 2020 en 2022 werd een diepgaander onderzoek uitgevoerd (met de raadpleging van gemeentearchieven en stedenbouwkundige plannen) en werden beschrijvende notities opgemaakt. De inventaris wordt vervolledigd met een studie over de geschiedenis van de stedenbouwkundige ontwikkeling van de gemeente.

De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Koekelberg bevat ongeveer 70 plaatsbeschrijvingen en 230 notities die 345 gebouwen beschrijven.
Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente

Files