Typologie(ën)

voormalige dorpswoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1880-1890

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2016-2019

id

Urban : 38825
lees meer

Beschrijving

Klein woonhuis met classicistische inslag, ca. 1890.

Dit huis vertoont een typologie die typisch is voor de vroegere rurale fysionomie van het centrum van Vorst.

Opstand van twee bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). GecementeerdeMet portlandcement bestrijken. gevel met imitatievoegen. Rechts, ingangsdeur die lager ligt dan het (huidige) straatniveau en bereikbaar is via enkele traptreden; erboven, blindZonder opening; blind venster, schijnopening. vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Rechthoekige muuropeningen op de linkertravee, steekboogvormige muuropeningen rechts. Vensterleuning op de tweede verdieping. Gedeeltelijk oud schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .